PROCES TERAPIJE

je individualno delo  osebne rasti 
 v procesu terapije 
 (RDT, Fokusing, EMDR, Brainspotting).

FOKUSING

je poslušanje modrosti telesa in učenje pristnosti iz naše najglobje, resnične narave.

SVETOVANJE

nam pomaga do boljšega razumevanja situacije in iskanja možnih poti do primerne rešitve.

SUPERVIZIJA

je namenjena poklicni in osebni rasti strokovnjakov ter preprečevanju poklicne izgorelosti.

IZOBRAŽEVANJE

predstavljajo delavnice, predavanja in skupine z različnimi tematskimi vsebinami in nameni.

reg. psihologinja EuroPsy
specialistka ZDT
supervizorka z licenco SZS in ZZDTS
fokusing praktik
specialistka ZDT, FOT (na fokusing usmerjena psihoterapevtka)
praktik in učiteljica fokusinga s certifikatom
supervizorka
EMDR praktik z licenco

Krog predstavlja popolnost oblike, neskončnost gibanja in nepretrgano moč.
Krog je simbol za sonce, življensko energijo in novo rast - prvinsko, pristno, neustavljivo in brezmejno energijo.
Krog je življenjski krog - krog rojstva in smrti, ustvarjanja in uničenja, rasti in venenja.

Krog predstavlja naš prostor:
osebni, družinski, prijateljski...
Krog je tudi simbol brezizhodnosti - začarani krog.
Zgodi se, da se zavrtimo v njem.
Zaradi različnih razlogov sami ne zmoremo zbrati dovolj moči, da bi iz njega izstopili
in iščemo po-moč.