Fokusing – program usposabljanja

PROGRAM USPOSABLJANJA

 

FOKUSING je nežen, prijazen in pronicljiv način povezovanja s sabo, ki omogoča  globlji vpogled vase.

Pomemben je tako za kliente kot tudi za terapevte, če se želijo uglasiti na globine doživljanj klientovih izkušenj. Omogoča opazovanje celostnosti izkušnje, ne da bi jo bilo potrebno analizirati, razdrobiti na dele.

Osrednjega pomena je pozorno in skrbno POSLUŠANJE lastne telesne občutene zaznave (»felt sense«) določenega življenjskega položaja. Sčasoma se v izkušanju naučimo najti celoto določenega življenjskega položaja; sprva bolj bežno, potem pa se začne v zaznavanju samem odpirati več in več… Je potovanje v lastno še neodkrito notranje vedenje.

 

Vadba fokusinga  se odvija v dveh kontekstih:

 

1) sami s seboj, kar lahko uporabimo kadarkoli; lahko posvetimo čas prav fokusingu (kakšno uro),  ali pa si vzamemo nekaj sekund v določenem življenjskem položaju;

 

2) »fokusing partnerjem«, kjer je skrbno poslušanje podvojeno in s tem tudi izid: v takem partnerstvu sami prisluhnemo svojemu telesnemu občutenemu zaznavanju določene teme, hkrati pa nam prisluhne tudi vaš partner. Potem sledi zamenjava: parter posluša svoj »felt sensing«, hkrati ga poslušamo tudi mi. Dobrobiti takega »dvojnega poslušanja« so izredne in obsežne, medtem ko vse skupaj ostaja v ozračju skromne, normalne človečne medsebojne pomoči.

 

Fokusing podpira filozofija implicitnega, glavno delo je  »The Process Model«, Gena Gendlina. Zato ni tehnika niti pristop, ampak način raziskovanja sebe; proces iskanja, kako postajati in biti pristni, resnični jaz.  Zato je narava procesa fokusinga, da se odziva na vsak položaj na novo in ne uporablja teoretičnih konceptov in smernic.

Kot tak se fokusing s pridom in učinkovito uporablja v psihoterapevtske namene, predvsem  za tista delna izkustva življenja, ki nimajo neposrednega dostopa do zavestnega, npr. travmatski (implicitni) spomini. Telo vsakega živega bitja je izid njegovega življenjskega procesa in fokusing je način, kako spoznavati in biti ta življenjski proces; pot odgovarjanja na vprašanje, kdo smo.

 

KAKO POSTATI STROKOVNJAK FOKUSINGA?

 

Za certificiranje strokovnjakov je pristojen The International Focusing Institute v New Yorku, ZDA (TIFI). Certificirani strokovnjaki so pristojni za uporabo fokusinga pri strokovnem delu z ljudmi in za poučevanje fokusinga tako klientov kot tudi terapevtov.

 

CERTIFICIRANJE JE PREDPISANO S TROSTOPENJSKIM POSTOPKOM

 

1. korak: NAUČITI SE FOKUSIRATI

Vsak se najprej nauči fokusirati sam s sabo in v paru. Prvi korak je enak tako za posameznike, ki ne želijo postati strokovnjaki, kot tudi za psihoterapevte ali posameznike, ki želijo postati strokovnjaki na področju fokusinga.

Poteka v obliki tečaja s predpisanim številom ur.

Trajanje: 6 lekcij (vsaka lekcija po eno soboto); med eno in drugo lekcijo je vsaj 3 tedne razmika, da vsak udeleženec lahko nudi priložnost in čas telesu, da usvoji vsebine posamezne lekcije. Zato udeleženci med lekcijami vadijo po napotkih učitelja fokusinga. To je zelo pomembno, saj je fokusing implicitni oz. »body-mind» način spoznavanja in bivanja s sabo, za kar je potrebna vaja.

Po vsaki lekciji ima vsak udeleženec še eno individualno  srečanje z učiteljico fokusinga.

Prvi korak lahko izvaja certificirani učitelj fokusinga (»Fokusing Trainer«).

 

2. korak: POSTATI PRIPRAVNIK FOKUSINGA

Drugi del poteka v obliki nadaljevalnega tečaja, ki ima predpisano število ur in prav tako traja pol leta. Po opravljenem tečaju ima vsak udeleženec priložnost, da postane »praktik fokusinga« oziroma pripravnik, za kar mora opraviti še praktični del drugega koraka.

Po pridobljenem nazivu ima pripravnik pristojnost spremljanje klientov oz. ljudi, ki želijo delati na sebi, in pri tem uporablja fokusing v celoti ali pa ga integrira v svoj poklic (socialno delo, zdravstvene dejavnosti, šolstvo, …).

Ta korak usposabljanja lahko vodi certificiran koordinator (»Coordinator«) ali učitelj fokusinga, ki je v programu za pridobivanje naziva koordinator (»Coordinator in Training«) pod mentorstvom 3 certificirajočih koordinatorjev s TIFI.

 

3 korak: POSTATI CERTIFICIRAN STROKOVNJAK FOKUSINGA

TIFI pooblasti najbolj izkušene učitelje fokusinga, da vodijo usposabljanja za certificiranje strokovnjakov fokusingacertificiran koordinator (»Coordinator«) ali učitelj fokusinga, ki je v programu za pridobivanje naziva koordinator (»Coordinator in Training«) pod mentorstvom 3 certificirajočih koordinatorjev s TIFI.

Po zaključenem procesu TIFI kandidatu podeli certifikat za učitelja fokusinga ( »Certified Focusing Professional« oziroma »Focusing Trainer«), ki ima pristojnost poučevanja fokusinga.

Telo, kot ga lahko fizično občutimo, je pravzaprav del zelo širokega sistema »tukaj in drugih prostorov«, »sedaj in drugih časov«, »samega sebe in drugih ljudi« – v resnici celotnega vesolja. Ta občutek, da smo telesno živi, v ogromnem sistemu, je telo, kot ga čutimo od znotraj.