Dr. Mateja Vrhunc Tomazin

null

Elektronska pošta:

matejavt@krogterapije.si

Dr. Mateja Vrhunc Tomazin, spec. ZDT

 

terapevtka ZZDTS z licenco, supervizorka v psihoterapiji, certificirana na fokusing usmerjena psihoterapevtka (FOT),  koordinatorka za fokusing v Sloveniji, praktik in učiteljica fokusinga s certifikatom, spremljevalka in učiteljica fokusinga za otroke s certifikatom, EMDR praktik s certifikatom, mednarodna inštruktorica joge

 

Po končani srednji šoli (družboslovno jezikovna) sem želela študirati psihologijo, vendar me je življenje peljalo po drugi poti …

 

Po uspešno zaključenem  univerzitetnem študiju ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani sem še vedno želela delati z ljudmi, sploh z otroki. Zato sem  na Pedagoški fakulteti opravila še študij vzgoje predšolskih otrok. Dobrih 10 let sem pridobivala znanja in izkušnje na obeh področjih – z delom na področju financ in marketinga v različnih zasebnih podjetjih in kot vzgojiteljica predšolskih otrok v eksperimentalni starostno kombinirani skupini Aeternia. O ljudeh sem se naučila ogromno predvsem z opazovanjem in raziskovanjem.

 

Vzporedno s študijsko in poklicno aktivnostjo sem pri 23 letih spoznala jogo v izvorni obliki. Po dolgoletnem delu, učenju in raziskovanju v različnih evropskih državah in v Indiji sem jo povezala s temelji našega kulturnega izročila. Kot inštruktorica joge z mednarodno licenco sem vodila številne tečaje in spremljala ljudi na njihovi poti rasti. S tem sem rastla tudi sama.

 

Strokovno, poglobljeno delo s posamezniki, pari in družinami, ki so v različnih stiskah in / ali na poti iskanja izvajam predvsem kot zakonska in družinska terapevtka, v zadnjih letih redno integriram metodo, imenovano fokusing.  Z opravljanjem tega dela se je moje poklicno iskanje izpolnilo, nadgrajujem pa ga s številnimi izobraževanji in usposabljanji. Poleg delovanja v Krogu sem psihoterapevtsko delo opravljala tudi v zasebni psihiatrični ordinaciji v Ljubljani, vodila sem tudi skupino za starše odvisnikov od trdih drog.

 

Leta 2019 sem uspešno zaključila tudi izobraževanje iz supervizije v psihoterapiji na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

 

Osebno in poklicno zadovoljstvo ter izziv mi je delo z ljudmi v stiski, predvsem spremljanje in pomoč na njihovi poti rasti, kar se najintenzivneje odvija na individualnih terapijah, še posebej v kombinaciji s skupinsko terapijo.

 

Zelo utemeljene in koristne so terapije z mladostniki, katere  spoznavam in obravnavam  na individualnih terapijah in delavnicah, ki jih izvajam v osnovnih šolah.

 

V zadnjih letih redno izvajam delavnice – usposabljanja za uporabo fokusinga samostojno ali v paru. Kot koordinatorka za fokusing v Sloveniji v okviru The International Focusing Institute (ZDA, NY) izobražujem in certificiram tudi tiste, ki želijo postati strokovnjaki na področju fokusinga. Sem praktik in učiteljica fokusinga za odrasle in otroke. Redno se udeležujem mednarodnih konferenc in drugih programov iz fokusinga. Sodelujem kot učiteljica  asistentka na programu izobraževanja za terapevte “Focusing Oriented Therapy and Complex Trauma Training Program” pri Jeffrey Morrison, Seattle (WA), ZDA.

 

Iz fokusinga sem tudi z odliko zagovarjala doktorsko disertacijo.

 

Dodatno znanje iz pristopov EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing)  in fokusing mi omogoča učinkovito pomoč ljudem s travmatičnimi izkušnjami oziroma posttravmatsko stresno motnjo. V zadnjem času sem se izobraževala še iz pristopa Brainspotting, ki ga prav tako s pridom integriram v svoje delo pri obravnavi travme.

 

Izvajam tudi terapije preko internetnega telefonskega omrežja Skype/Zoom, in sicer s tistimi klienti,  ki živijo v veliki oddaljenosti , predvsem v tujini, in s tistimi, ki zaradi invalidnosti ne morejo priti v terapevtsko središče. Zaželeno in koristno pa je, da vsaj začetek in konec ciklusa potekata v osebnem stiku, ker vanj resnično verjamem.

 

Pri svojem terapevtskem delu po potrebi sodelujem z zdravniki družinske medicine in psihiatri.

 

Predavanja in delavnice izvajam predvsem za strokovne delavce različnih profilov, med njimi je zaenkrat največ zdravstvenih delavcev, predvsem zdravnikov.  Kot predavateljica in vodja delavnic sem redno  sodelovala na specializaciji družinske medicine.

Izobrazba
Druga izobraževanja in izpopolnjevanja
Strokovna srečanja
Predavanja za strokovno-poslovno javnost
Delavnice
Predavanja za širšo javnost
Terapevtske skupine
Mediji
Supervizija