Terapije

KRATEK ORIS TERAPEVTSKEGA PRISTOPA


Pristop v programu je intrapsihično sistemsko relacijski z elementi fokusinga. Združuje relacijske in intrapsihične teorije s sistemsko ter humanistično teorijo.

Upošteva mnogoterost vidikov življenja posameznika, to je njegovo notranjost in notranje podobe, zunanje okvire (pretekle in sedanje) in njegove odnose.

Proces terapije se dotika človekovega telesa, vedenja, čustev in miselnega sveta ter smiselnega ovrednotenja teh neločljivo povezanih elementov v njem samem, njegovih odnosih in okolju.

Osnovni pristop združujeva s spoznanji FOCUSINGA, GESTALTA in KOGNITIVNO-VEDENJSKIH PRISTOPOV, združenih z znanji JOGE in ALTERNATIVNE MEDICINE.

PROCES TERAPIJE

PROCES TERAPIJE je individualno delo osebne rasti ob strokovni podpori. Pomeni individualno psihološko terapevtsko pomoč in podporo posamezniku, paru, družini in …

Več …

FOKUSING

FOKUSING (angl. focusing, slovensko lahko rečemo tudi sredotočenje ali osrediščanje) je pionirsko delo filozofa in psihologa Eugenea Gendlina. Sam pravi, da …

Več …

SVETOVANJE

SVETOVANJE lahko pomaga do boljšega razumevanja, kje v življenju sem, zakaj sem tukaj in kaj lahko naredim. Daje vpogled v dano situacijo, ne more pa blažiti ali …

Več…