Brainspotting

BRAINSPOTTING

 

Je »derivat« metode EMDR. Odkril jo je psihoterapevt dr. David Grant iz New Yorka v psihoterapevtski obravnavi po metodi EMDR s svojo klientko, ki je iskala pomoč zaradi tesnobe. Po nekaj setih bilateralne stimulacije, se je klientkin pogled ustavil v eni točki, kjer so oči začele drgetati. V zavest so priplavali do sedaj nezavedni spomini, ki jih je v tem stanju zrenja klientka procesirala. Po 10 minutah zrenja v isto točko, so se njene oči sprostile…

 

Moto brainspottinga: »Kamor gledaš, vpliva na to, kako se počutiš.«

 

Naše oči in možgani so zapleteno povezani. Pogled je osnovni način, s katerim se ljudje umeščamo v svoje okolje. Brainspotting uporablja polje pogleda z namenom najti, kje v možganih hranimo travmatske spomine. Prav tako kot oči naravno pregledujejo zunanje okolje za pridobivanje podatkov o njem, lahko oči uporabimo tudi za pregledovanje notranjega okolja (naših možganov) z namenom pridobivanja podatkov. Ko ohranjamo zrenje v določeno točko, vzdržujemo središče pozornosti možganov na odgovarjajoči notranji točki, kjer je shranjena travma. S tem spodbujamo globoko predelavo travmatskih spominov, kar vodi v razreševanje in osvobajanje travme.

 

Pri predelavi se uporablja bilateralna stimulacija (kot pri EMDR), vendar s pomočjo zvoka. Osrednjega pomena pri brainspottingu je odnosna vzajemnost oziroma uglašenost med terapevtom in klientom.

 

Mateja Vrhunc Tomazin,
spec. zakonske in družinske terapije,
fokusing trainer in praktik,
EMDR praktik
matejavt@krogterapije.si