EMDR

EMDR

 

Kaj je EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) je psihoterapevtska metoda desenzitizacije in ponovne predelave z očesnim gibanjem, ki jo je razvila psihologinja Francine Shapiro za razreševanje simptomov travmatskih doživetij. Leta 1987 je po naključju ugotovila, da se z gibanjem oči z ene strani na drugo motnje negativnih občutij in misli zmanjšajo.

 

Kasneje se je metoda EMDR uveljavila tudi za pomoč pri vrsti drugih težav, ki se kažejo v mnogih negativnih prepričanjih o sebi in  telesnih simptomih. Veliko jo Uporablja se tudi za učinkovito predelavo obremenjujočih dogodkov in za uravnavanje stresa pri stresnih poklicih (urgentna medicina, reševalci, gasilci, vojaki, policisti,…).

 

Nekaj primerov uporabe EMDR:

  • posttravmatska stresna motnja
  • razne oblike nasilja (spolni, fizični,…)
  • razvojna travma oz. negativnih dogodkih v otroštvu
  • travmatični dogodki (prometna nesreča, izgube, vojne, naravne katastrofe,…)
  • depresija
  • anksiozne motnje (panični napadi,fobije)
  • nerealna samopodoba
  • stresni dogodki na delovnem mestu

Kako deluje EMDR?

Ko doživimo negativno izkušnjo, ki preplavi naš živčni sistem, je naši možgani ne zmorejo predelati na adaptivni način. Ta doživetja nekako »zamrznejo« v našem implicitnem spominu kot nekaj, kar se še vedno dogaja. Torej se iz te izkušnje naši možgani niso mogli naučiti nečesa novega, zato se ob sprožilcih v različnih domenah psihe te dogodki ponovno sprožajo in posameznik doživlja enake občutke, slike, vonjave, čustva,… kot ob izvornem dogodku. Posebej zapleteno je v primeru razvojne travme (nezadovoljene in pogosto kruto kršene razvojne potrebe v zgodnjem otroštvu, ko se je naša psihična struktura šele gradila), ko pogosto ni eksplicitnega spomina na obremenjujoče dogodke in posameznik tako le doživlja hromeča čutenja, ki ga preplavljajo in mu onemogočajo funkcionalno življenje na mnogih nivojih.

 

Metoda EMDR s pomočjo bilateralne stimulacije vpliva na sistem za adaptivno predelavo podatkov v možganih. Tako spomine (eksplicitne in implicitne) predela in se lahko integrirajo v običajno spominsko mrežo, kar pripelje do osvobajanje starih kompulzivnih povezav in do novih uvidov ter pozitivnih asociacij.

 

Komu je metoda EMDR namenjena?

Namenjena je vsem klientom, ki se udeležujejo psihoterapevtske obravnave in naletijo na simptome »zamrznjenih« spominov, ki se kažejo v mnogih oblikah nefunkcionalnosti (odnosne, čustvene, poklicne,..). Terapevt presodi primernost trenutka za uporabo metode EMDR in jo integrira v psihoterapevtsko obravnavo.

 

Kje sem pridobila znanje iz EMDR?

Leta 2007 sem pričela z izobraževanjem pri psihologu in psihoterapevtu dr. Rogerju Salomonu, licenco »EMDR practitioner« pa sem pridobila pri dr. Vesni Bogdanović, specialistki psihiatrije in psihoterapevtki iz Milana.

 

Mateja Vrhunc Tomazin,
spec. zakonske in družinske terapije,
fokusing trainer in praktik,
EMDR praktik