Fokusing

Fokusing

FOKUSING

 

Fokusing (angl. focusing, slovensko lahko rečemo tudi sredotočenje ali osrediščanje) je pionirsko delo filozofa in psihologa Eugenea Gendlina. Sam pravi, da fokusinga ni izumil, da ga je le odkril in sistematiziral.

 

Dr. Gendlin je s kolegi preučeval, zakaj se je stanje nekaterih udeležencev psihoterapije popravilo, medtem ko se mnogim drugim ni. Ugotovili so, da uspešnost psihoterapije ni bila določena s terapevtovo tehniko, usmerjenostjo ali z naravo uporabnikovega problema. Kar jih je razlikovalo je bilo to, kaj se je dogajalo v uporabniku: udeleženci, ki jim je v terapiji in v življenju uspelo narediti premik, so v dani  situaciji redno iskali stik s svojim celovitim notranjim telesnim občutkom. Za premik torej ni bilo pomembno to, o čem klient govori, temveč je razlika v tem, kaj klient naredi znotraj sebe. Te ugotovitve so vodile do velikega števila raziskav v zadnjih petdesetih letih in do natančnega razumevanja, kako priti do tega t.i. notranjega stika in kako spoznati  ključne notranje premike, s katerimi  posameznik uporabi telesu lastne sile in se tako iz zastoja pomakne naprej v življenje.

 

Kako poteka in zakaj deluje?

 

Pri fokusingu spremljevalec zna poslušati tako, da uporabniku pomaga najti pristno telesno občuteno izkušnjo. Ker uporabnik čuti spremljevalčevo osredotočenost na razumevanje brez sodb in vrednotenja, se lahko posveti svoji notranjosti do nivoja zavedanja, ki ga imenujemo občutenje (felt sense). Presega tisto, kar poznamo na nivojih vedenja, čustev in kognicije in prinaša pomen oz. smisel iz nove ravni. Je nekakšno telesno občuteneje celovitosti življenja.

 

Doživljanje in interpretacije idej nas samih in drugih, predvsem tistih, od katerih smo se učili, kakšni bi morali biti, lajšanje starih travmatskih izkušenj in celo vpogled v vzroke naših problemov ne prinese vedno tudi spremembe. Sprememba, ki je zares terapevtska, je vedno telesna in njen občutek je dober, čeprav je vsebina, s katero se soočamo, boleča.

 

Iz pozornosti na občutenje izluščimo pravo besedo, podobo, spomin, razumevanje, novo idejo ali korak, potreben za osvetlitev dileme v novi luči in lahko uspešno vodi k iskanju boljše rešitve problema. Fizično telo se odzove in doživi pomiritev ali sprostitev napetosti, ko zazna »pravilnost« tega, kar pride iz občutenja.

To sproščanje napetosti nam pove, da smo prišli v stik z globljo ravnijo zavedanja in da smo na pravi poti, naša desna in leva možganska polovica se povežeta in uravnotežita, kar doživljamo kot občutek miru in sreče.

Razreševanje težav navadno poteka v majhnih zaporednih korakih, ki so posledica stika s svojim občutenjem (felt sense) in čakanja, da bo v situacijo prineslo nekaj novega. Gre dejansko za poslušanje modrosti telesa (ne samo fizičnega!) in učenje iz našega najglobljega oz. najvišjega dela nas. V fokusingu dovolimo, da naša prava narava zaživi v realnosti.

 

S pomočjo fokusinga lahko začnemo zares živeti sebe in svojo pristnost.