Proces terapije

PROCES TERAPIJE

 

Kaj je terapija, kako poteka in komu je namenjena?

 

Terapija je individualno delo osebne rasti ob strokovni podpori. Pomeni individualno psihološko terapevtsko pomoč in podporo posamezniku, paru, družini in otroku.

 

S terapevtko se običajno srečujemo enkrat tedensko za eno uro, najboljši je stalen termin. Dogovorimo se lahko tudi za drugačno frekvenco srečanj (npr. na dva ali več tednov), kar je odvisno od samega procesa, potreb in želja. Potek prilagajamo posamezniku, paru in družini tudi med samim potekom terapije.

 

Proces navadno poteka v ciklusih (npr. 12 srečanj), ki se glede na želje in potrebe ponavljajo.

Individualna terapevtska obravnava je namenjena vsem, ki:
 • se srečujejo z izzivi v medosebnih odnosih (družina, prijatelji, sodelavci)
 • želijo izboljšati svoje odnose s soljudmi (partnerjem, starši, otroki, sodelavci …)
 • želijo izboljšati svoje zdravje in kvaliteto življenja
 • želijo izboljšati samopodobo in samozavest
 • želijo poglobiti in razširiti svojo duhovnost
 • so se znašli v stiski in sami ne vedo naprej
Se spopadajo z življenjskimi izzivi v zvezi z:
 • razvezo
 • smrtjo v družini
 • konflikti v odnosih
 • težavami z otroki
 • poporodno depresijo
 • brezposelnostjo
 • boleznijo
 • drogo, alkoholom
 • motnjami hranjenja
 • spolno, čustveno in fizično zlorabo
 • samomorom
 • depresijo
 • in drugimi psihičnimi težavami …
Ter za otroke/mladostnike, ki se soočajo z izzivi kot so:
 • nemir
 • nezmožnost navezovanja stikov
 • težave v koncentraciji
 • strahovi
 • agresivnost
 • pretirana “pridnost”
 • pomanjkanje volje
 • motivacije
 • težave s preveliko uporabo računalnika, igric, televizije
 • in druge osebne težave …
Za otroke uporabljamo otroku prilagojen terapevtski prostop (elementi fokusinga in Gestalt terapije).