Archive for Tag: žalovanje

DEPRESIJA

“Moja žena je zadnje mesece pogosto slabe volje in črnogleda. Kako naj vem, ali gre za potrtost ali za depresijo, in kako ji lahko pomagam, saj o tem noče govoriti? Imava dva otroka v najstniških letih in tudi v odnosu do njiju je večkrat pasivna.” Zelo jasno ločnico med potrtostjo in depresijo je težko potegniti.

Preberite več

KORAKI V STAROST

Za človeka, ki je bil celo življenje samostojen in je dobro skrbel zase in za druge, predvsem za svojo družino in dom, je zelo težko sprejeti, da pride trenutek, ko mora pustiti, da tudi drugi poskrbijo zanj. Samostojnost in skrb zase pomeni sprejemanje odgovornosti in človeku (predvsem ostarelemu) daje občutek lastne vrednosti, svobode, koristnosti

Preberite več

LOČITEV IN OTROCI

Ko v zakonu ali partnerstvu nisva več srečna, kot bi morala biti, si sicer prizadevava, da ostaneva skupaj, predvsem zaradi najinih otrok. A razhajanja v najinih življenjih lahko postanejo prevelika, da bi še vztrajala v zakonu. Takrat pride do točke, ko morava z dejstvom ločitve soočiti otroke in jih pri tem čim manj prizadeneva. Dejstvo je, da se temu, da bodo

Preberite več